« Thura Film

Tag til Lund for at studere filmvidenskab

Du kan studere filmvidenskab i Danmark, men du kan også tage turen over Øresundsbroen og studere det samme fag på Lunds Universitet. En af de danskere, der har valgt en svensk studierretning inden for filmvidenskab, er Maritte, der har taget en bachelor i filmvidenskab på Lunds Universitet.

17 Oct 2019